Spotkania Wtorkowe

W skrócie
Spotkania Wtorkowe! Czyli cykl cotygodniowych spotkań dla członków koła i nie tylko! Teoria, praktyka, integracja.
3 aspekty rozwijane na przemian pod postacią warsztatów prowadzonych przez specjalistów, scenariuszy negocjacyjnych oraz wspólnych wyjść!

Spotkania Wtorkowe to cykl cotygodniowych spotkań, których tematyka podzielona jest na dwa bloki: teoretyczne oraz praktyczne. Pierwsze z nich to spotkania z ekspertami w dziedzinie negocjacji, psychologii i biznesu, które mają na celu zapoznanie studentów z aktualną sytuacją na rynku pracy, technikami negocjacyjnymi, zasadami komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, zarządzania czasem czy psychologicznymi aspektami oraz znaczeniem mediacji
i negocjacji w życiu każdego z nas. Poprzez doświadczenie naszych gości, którzy w głównej mierze stanowią znane osobistości z polskiej sceny ekonomicznej, studenci mają okazję poszerzenia swojej wiedzy o przydatne fakty i wskazówki , lepszego poznania samego siebie i swoich umiejętności oraz wybrania odpowiedniego kierunku działania w przyszłości.

Drugi cykl to spotkania praktyczne, na którym uczestnicy ćwiczą nabyta wiedzę teoretyczną, mają szansę odbyć prawdziwe negocjacje z partnerem w oparciu o scenariusze i symulacje negocjacyjne. Doskonaląc swoje umiejętności możemy wspólnie spędzić ze sobą czas w przyjaznej i świetnej atmosferze.

Zwieńczeniem cotygodniowych spotkań czwartkowych jest integracja, która odbywa się po każdym bloku teoretycznym
i praktycznym!