SKN Negocjator

Logo - Studenckie Koło Naukowe Negocjator

Studenckie Koło Naukowe Negocjator zostało utworzone w 2000 roku przez grupę studentów, którzy zafascynowani negocjacjami, komunikacją oraz innymi umiejętnościami „miękkimi”, nie mogli pozwolić na to, aby posiadana przez nich wiedza pozostała tylko w ich zasięgu. Powołali do istnienia koło naukowe, które działa przy Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pod bacznym okiem dr Grzegorza Myśliwca.

Pogłębiamy wiedzę o negocjacjach, o ich technikach, udoskonalamy nasze coroczne wydarzenia o coraz to nowe pomysły
i idee – nieustannie się rozwijamy i nie pozwalamy nudzić się sympatykom naszego koła. Nasza działalność dzieli się na
2 strefy: wewnętrzną – to szkolenia i doskonalenie zdolności negocjacyjnych i komunikacyjnych członków koła, oraz zewnętrzną – projekty, które organizujemy, aby upowszechnić w Polsce tematy, które nas pasjonują.

SKN Negocjator wydaje także publikacje książkowe zawierające scenariusze negocjacyjne z analizą i komentarzem.

Wszystkie te inicjatywy podejmujemy z pasją i satysfakcją, budując działalność na solidnym fundamencie pracy zespołowej
i integracji.

210

Aktywnych członków

8

Projektów

23

Lata działalności