Misja naszej organizacji

Studenckie Koło Naukowe Negocjator działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie umożliwia rozwój umiejętności negocjacyjnych oraz komunikacyjnych poprzez praktykę: udział w spotkaniach koła, szkoleniach i warsztatach i spotkaniach z ciekawymi gośćmi; oraz ma na celu zwiększenie kompetencji organizacyjnych jego członków poprzez współdziałanie i organizację wielu różnych projektów i inicjatyw.

Koło to też stała działalność naukowa i partnerska. Dzięki poszerzaniu swojej wiedzy i przekuwaniu jej na dokonania naukowe, a także współpracę z partnerami: biznesem, firmami szkoleniowymi oraz innymi organizacjami możemy przekładać zdobywane umiejętności i kompetencje na doświadczenie.

Podstawą rozwoju w tych filarach jest przyjacielska atmosfera wzajemnego wsparcia i integracja, na które stawiamy główny akcent.