Studencki Turniej Negocjacyjny

Studencki Turniej Negocjacyjny

Studencki Turniej Negocjacyjny jest organizowanym corocznie ogólnopolskim konkursem skierowanym do studentów prawa i kierunków ekonomicznych. Turniej przebiega w dwóch etapach.​ Pierwszym z nich są kwalifikacje, które odbywają się na uniwersytetach w 7 polskich miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W każdym mieście udział bierze 12 trzyosobowych zespołów, wśród których zostają wyłonieni finaliści. To właśnie ci finaliści przechodzą do drugiego etapu turnieju, który odbywa się wiosną w Warszawie.

Negocjacje podczas Studenckiego Turnieju Negocjacyjnego przebiegają w oparciu o otrzymany wcześniej scenariusz, którym jest rozbudowany case study o tematyce biznesowej przygotowany przez członków koła. Uczestnictwo w turnieju pozwala uczestnikom na sprawdzenie swoich zdolności negocjacyjnych i analitycznych w praktyce. Celem każdego zespołu jest uzyskanie jak największej przewagi nad przeciwnikami w wyznaczonych obszarach negocjacyjnych. Wyniki są punktowane zgodnie z ustalonym kluczem.

Studencki Turniej Negocjacyjny stanowi jednocześnie krajowe eliminacje do prestiżowego międzynarodowego turnieju negocjacyjnego The Warsaw Negotiation Round, którego organizatorem także jest Studenckie Koło Naukowe Negocjator.

Zapisy i dalsze informacje

Galeria zdjęć